BE.NET

Szkoły a wyzwania przyszłości. Start programów Fundacji Digital University

Gwałtowny postęp technologiczny, ogrom informacji dostępnych online i nieustające zmiany społeczno-gospodarcze, przytłaczają i powodują stres u wielu. Poradzenie sobie z tymi wyzwaniami wymaga innowacyjnego podejścia do edukacji. W tym celu Fundacja Digital University stworzyła ogólnopolskie i bezpłatne programy dla społeczności szkolnych Be.Eco i Be.Net oraz projekty Masters&Robots Youth, DigiŚwiat i najnowszy SOS dla Planety. Dostarczają one narzędzi i wiedzy potrzebnej do wykształcenia kompetencji przyszłości, które są sposobem na odnalezienie się w szybko zmieniającym się świecie.  

Inteligentna edukacja to nie tylko użycie technologii, a raczej radykalne przemyślenie czym może być uczenie i nauczanie, wsparte technologią. W sektorze tym nie ma miejsca na biznes transakcyjny, jest to organizacja relacyjna. Takie wnioski przyniosła ostatnia edycja EDUtech, wydarzenia gromadzącego specjalistów i specjalistki edukacji technologicznej z całej Europy, którą prowadziła założycielka Fundacji Digital University i Ambasadorka Cyfrowej UE, Jowita Michalska.  

Szkoły przyszłości 

Fundacja Digital University podejmuje misję przygotowania młodych ludzi do tego, co niesie ze sobą współczesność i przyszłość. – Choć wierzymy, że zmiany przynoszą więcej możliwości niż zagrożeń, konieczne jest dostosowanie się do rzeczywistości. Chcemy przygotować nasze dzieci do świata którzy nadejdzie, a będzie on zupełnie inny od tego co znamy. Już teraz wiemy, że zmiana będzie jedyną stałą. Naszym celem jest pomoc młodym w zdobyciu umiejętności skutecznych w nieprzewidywalnych warunkach. Tym są właśnie kompetencje przyszłości, na które stawiamy w naszych programach – mówi Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University. 

Jako przykład umiejętności, w których naukę warto inwestować ekspertka podaje korzystanie z najnowszych technologii np. AI, kooperację, nastawienie na innowacyjność i zdobywanie wiedzy przez całe życie, a także kreatywność, ciekawość, elastyczność i odporność. To tylko niektóre z kompetencji, które poznało 81 101 uczniów_ennic, 1 408 nauczycieli_ek i 1 174 szkół, do których, tylko w zeszłym roku, dotarły programy Fundacji. 

Największe wyzwania kolejnych pokoleń 

Nowoczesne technologie takie jak wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja oraz roboty w coraz większym zakresie obecne są w każdym aspekcie naszego życia. Fundacja Digital University postanowiła wprowadzić je również do polskich szkół. Program Be.Net od 7 lat oswaja społeczności szkolne ze światem cyfrowym. Nauczyciele zyskują wiedzę i kompetencje pozwalające na korzystanie z tych rozwiązań na zajęciach, dowiadują się jak o niej rozmawiać z dziećmi, a przede wszystkim jak uczyć młodych korzystania z tego, co bez wątpienia będzie standardem na przyszłym rynku pracy. Ponadto uczą się jak wspierać się tą technologią w swojej pracy celem podnoszenia jakości zajęć oraz ułatwiania sobie przygotowywania się do nich. Aby zwiększyć świadomość w zakresie kompetencji przyszłości i wzniecić innowacyjne myślenie wśród młodych ludzi, Fundacja zorganizowała ogólnopolską konferencję Masters&Robots Youth, która dostarczyła ponad 10 tys. młodym ludziom wiedzy i inspiracji potrzebnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego w erze cyfrowej. 

Jednym z największych wyzwań przyszłości, ale także teraźniejszości są zmiany klimatu i adaptacja do nich. Future of Jobs Report 2023 wskazuje, że w najbliższych latach znacząco wzrośnie liczba miejsc pracy oraz zawodów związanych z zielonymi rozwiązaniami. Program Be.Eco powstał, aby budować świadomość ekologiczną i wzmacniać postawy proklimatyczne wśród młodzieży. Ponadto przygotowuje młodych na świat, w którym trzeba będzie się mierzyć z różnorodnymi efektami – społecznymi, gospodarczymi ekonomicznymi, katastrofy klimatycznej.  

Jak uczyć kompetencji przyszłości? 

Inwestycja w edukację przyszłych pokoleń to według Fundacji największe dobrodziejstwo, jakie możemy dać młodzieży. – Ufamy, że nasze programy są wsparciem w przygotowaniu się do nadchodzących wyzwań. Wszelkie nasze działania edukacyjne, dążą do odsunięcia fatalistycznych wizji przyszłości, skupiając się na realistycznym podejściu, które pozwala na efektywne przygotowanie się do zmian. Szukając potencjału w zmianach, wierzymy, że podczas nauki kompetencji przyszłości młodzi odkrywają swoje talenty – tłumaczy Ela Wojciechowska, Prezeska Fundacji Digital University.  

Na szkoły czekają scenariusze lekcji, konkursy, turnieje i wyzwania oraz edukacyjne materiały w formie e-booków i webinarów. Przy ich tworzeniu Fundacja współpracuje z ekspertami i ekspertkami z biznesu oraz nauczycielami i nauczycielkami, którzy w swojej pracy stosują nowatorskie rozwiązania edukacyjne. W działania zaangażowana jest również młodzież. W projektach DigiŚwiat oraz SOS dla Planety młodzi ludzie przeprowadzali wywiady z ekspertami i ekspertkami na tematy związane z największymi wyzwaniami jakie pojawiają się we współczesnym świecie.  

Wszystko to znajduje się na bezpłatnej i dostępnej w całej Polsce platformie, która pozwala na kompleksowe zaplanowanie w programie zajęć tematów ekologicznych i technologicznych. Aktualnie korzysta z niej aż 1372 dydaktyków. Ponadto najaktywniejsi mają możliwość zdobycia certyfikatu Nauczyciela_ki Przyszłości wraz zaświadczeniem o podniesieniu kwalifikacji zawodowych wydawany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Specjalni.pl. 

Więcej informacji:  

Fundacja Digital University https://fundacja.digitaluniversity.pl/  

Be.Eco https://beeco.edu.pl/  

Be.Net https://benet.edu.pl/  

SOS dla Planety https://fundacja.digitaluniversity.pl/sos-dla-planety/ 

DigiŚwiat https://fundacja.digitaluniversity.pl/digiswiat/  

 

Kontakt dla mediów: karolina.obajtek@digitaluniversity.pl | tel. +48 783 486 514 

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Naszą misją jest wyrównywanie szans i edukacja w zakresie nowych technologii oraz kompetencji przyszłości. Dostarczamy najnowszą wiedzę w tych obszarach i pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Zależy nam na wzmacnianiu kompetencji przyszłości wśród społeczności szkolnych, dlatego nasze programy – Be.Eco i Be.Net, kierujemy do nauczycieli, dzieci i młodzieży. Poprzez program Uniwersytet Sukcesu podejmujemy działania wyrównujące szanse kobiet na rynku pracy w IT. 

Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej!

Fundacja Uniwersytet Dzieci już od 15 lat rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, tak by rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Wiemy, że w procesie uczenia dzieci kluczową rolę odgrywają nauczyciele, dlatego chcemy wspierać także ich edukację.Chcemy pomagać nauczycielom w poszerzaniu horyzontów zarówno za pośrednictwem naszych działań, jak i poprzez wsparcie programu Be.Net. Nauczyciele to bardzo ważna grupa społeczna, która zasługuje na dostęp do innowacyjnych metod edukacji. Doceniamy to, że program Be.Net daje nauczycielom merytoryczne narzędzia do zdobywania wiedzy

z obszarów m.in. nowych technologii. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę inspirującą inicjatywę.

 

Bogusława Łuka, Prezes Fundacji

 

Dowiedz się więcej:

 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/UniwersytetDzieci/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacjauniwersytetdzieci/ 

Linkedin: https://pl.linkedin.com/company/fundacja-uniwersytet-dzieci 

Strona www: https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/ 

BLIK

 

 

„Nowoczesne technologie są dużą częścią naszego życia. Jako firma działająca w tym obszarze widzimy to na każdym kroku. Zdajemy sobie jednak sprawę, że oprócz korzyści, czasami pojawiają się także zagrożenia. Dlatego od wielu lat angażujemy się w inicjatywy, które pokazują, jak bezpiecznie działać w sieci i nie dać się oszukać. Jedną z nich jest właśnie program BE.NET, który uczy właściwych postaw i mądrego poruszania się w internecie. Tym razem wspieramy nauczycieli, którzy każdego dnia poprzez swoją pracę mogą dawać przykład młodszym pokoleniom.”

 

 

Krzysztof Ziewiec, Dyrektor Marketingu i 
PR BLIK

 

Dowiedz się więcej:

 

FB: https://www.facebook.com/blikmobile @blikmobile 

IG: https://www.instagram.com/blikmobile/ @blikmobile 

LI: https://www.linkedin.com/company/blik-payments  

TT: https://twitter.com/BLIKmobile @BLIKmobile 

Mateusz Kacprowski

Mateusz Kacprowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dwóch kierunkach magisterskich- Matematyce oraz Informatyce gospodarczej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki, zarządzania oświatą oraz Master of Public Administration.

Finalista Konkursu Nauczyciel Roku 2022

Nauczyciel na medal 2021

p. Mateusz Kacprowski pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jako nauczyciel matematyki. Od początku pracy w Liceum nauczyciel aktywnie angażuje się w pracę na rzecz środowiska szkolnego jak również wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły.

Jest autorem Innowacji pedagogicznej “Z Matematyką na studia wyższe”, która jest przeznaczona dla uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania matematyki. Powyższa innowacja przyczyniła się do kolejnego sukcesu nauczyciela jakim było uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Kierunek – Innowacja 2021” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 1 miejsce w województwie mazowieckim w kategorii innowacja w szkole ponadpodstawowej za innowację „Z matematyką na studia wyższe”

Innowacja pedagogiczna „Z matematyką na studia wyższe” wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki wyższej realizowanej na kierunkach studiów technicznych i matematyczno-przyrodniczych takich jak: „Algebra liniowa” „Biomatematyka”, czy „Rachunek różniczkowy i całkowy”. Częścią integralną innowacji jest też projekt “”Matematyczni Mistrzowie z Płockiej””, który otrzymał dofinansowanie ze strony Fundacji mBanku.

Pan Mateusz Kacprowski jest pomysłodawcą, współautorem i nauczycielem prowadzącym innowacyjny zespół Matematycznych Mistrzów z Płockiej skupiający uczniów uzdolnionych matematycznie.

Jest również współautorem matematycznego Escape Roomu dla uczniów rozszerzających matematykę – nauka matematyki przez zabawę i zagadki logiczne. Autor projektu „Szkoła Lwowska na Płockiej”, w ramach, którego uczniowie studiowali wiedzę na temat słynnych polskich matematyków, poznali historię szkoły lwowskiej.

Pan Mateusz Kacprowski jest współautorem i organizatorem Powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

W ramach bezpiecznej edukacji cyfrowej realizował projekt „Przystań w sieci”- projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, p. Mateusza Morawieckiego.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Matematyka dla ciekawych świata” organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, uczniowie p. Mateusza Kacprowskiego zajęli II miejsce w rywalizacji szkół biorących udział w XII edycji projektu. Do rywalizacji w jego ramach przystąpiło 58 szkół z całej Polski, w tym szkoły zajmujące czołowe lokaty w tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych Perspektywy

Pan Mateusz Kacprowski pełni również funkcję koordynatora Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

W ramach zadania dofinasowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecka Aktywacja” nauczyciel współtworzył projekt „Second Life”.

W ramach edukacji ekonomicznej nauczyciel aktywnie uczestniczy w projekcie „Złote Szkoły NBP”, otrzymując w latach 2021,2022 certyfikat ambasadora Edukacji Ekonomicznej NBP. ‼W wymienionych latach I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP.

Autor warsztatów „Wstęp do teorii pieniądza w czasie – procent prosty i składany” dla społeczności I LO.

W ramach edukacji ekonomicznej p. Mateusz Kacprowski napisał innowację pedagogicznej „Ekonomia – wiem i rozumiem”, która wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki finansowej, podstawy ekonomii oraz pozwala na dokonywanie elementarnych analiz rynkowych.

Nauczyciel aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Warszawskim czy też Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.