BE.NET

Zobacz tegoroczne quizy turniejowe!

Kliknij w jedno z okienek poniżej lub zeskanuj kod QR telefonem i przejdź do wypełniania quizu turniejowego.

Zobacz wyniki tegorocznej edycji Turnieju Be.Net!

Wyróżnienia

🎖️ Publiczna Szkoła Podstawowa Galileo w Lublinie

🎖️ Szkoła Podstawowa w Pilczycy

🎖️ Szkoła Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze

🎖️ Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala

🎖️ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Krzakach
🎖️ Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
🎖️ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przyszowej
🎖️ Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie

Zostań koordynatorem, zgłoś swoją szkołę już dziś i zdobądź szansę na grant w wysokości 2 000 złotych!

Zaczynamy za:

 • 00Dni
 • 00Godziny
 • 00Minuty

Ogólnopolski Międzyszkolny Turniej Be.Net to:

Pytania dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczniów_ennic.

Podnoszenie świadomości o bezpieczeństwie cyfrowym i kompetencjach przyszłości.

Utrwalenie zasad netykiety.

Po szczegóły zapraszamy do Regulaminu i ABC Turnieju

Szkoły, które zdobędą najwięcej punktów w Turnieju Be.Net otrzymają granty finansowe na dowolny cel związany z doposażeniem szkoły w sprzęt lub oprogramowanie niezbędne do realizacji edukacji cyfrowej/ informatycznej lub zorganizowanie szkolenia / warsztatów lub innego wydarzenia związanego tematycznie z założeniami programowymi Be.Net. Nagroda za 1 miejsce wynosi 2 000,00 PLN. Nagrody za 2 i 3 miejsce to  1 500, 00 PLN.

Udział w Turnieju to doskonałe narzędzie do realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły / wychowawcy w zakresie edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz kompetencji przyszłości. 

Uczniowie w interesujący sposób w formie grywalizacji utrwalają / zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w sieci i netykiety, wykorzystania technologii w  edukacji, w tym sztucznej inteligencji. 

Turniej Be.Net to podsumowanie całorocznego programu edukacyjnego w zakresie edukacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa oraz kształcenia kompetencji przyszłości. 

To idealne narzędzie do realizacji zadań szkoły związanych z bezpieczeństwem cyfrowym oraz podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie wsparcia edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowania krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. 

Turniej Be.Net  ma formę grywalizacji online. 

Szkoła – za pośrednictwem nauczyciela/ki koordynatora/ki zgłasza placówkę przez wypełnienie formularza na stronie:https://benet.edu.pl/turniej/. 

Link do quizu do przekazania uczniom wysyłany jest na adres e-mail wskazany w formularzu, a także będzie dostępny na stronie Turnieju (tam, gdzie formularz zgłoszeniowy). 

Uwaga! – Link do Turnieju jest aktywny jedynie w dniu 20 marca 2024 r. od godziny 8:00 do 21:00. 

Uczniowie odpowiadają na pytania w Turnieju online – ze szkoły lub z domu (w zależności od możliwości i ustaleń wewnętrznych szkoły). 

Do wyniku liczy się  dodatkowo, poza punktacją za wykonanie testu wiedzy, także zaangażowanie szkoły w Turniej (procentowy udział uczniów w stosunku do liczby uczniów w placówce)  oraz udział szkoły w dodatkowych aktywności w programie Be. Net:  – korzystanie z materiałów edukacyjnych dostępnych do pobrania:  https://benet.edu.pl/scenariusze-lekcji/https://fundacja.digitaluniversity.pl/digiswiat/ oraz aktywny i liczny udział nauczycieli w szkoleniach na bezpłatnej platformie edukacyjnej:https://dte.digitaluniversity.pl/course/benet za które można zdobyć ekstra punkty. 

Pytania w Turnieju są dostosowane do poziomu nauczania i wieku uczestników. Oddzielne linki przygotowane są dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8 SP oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Zasady są bardzo proste: 

 • nauczyciel przekazuje uczniom linki (np.  za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej formie)  
 • nauczyciel podaje uczestnikom numer RSPO szkoły, który uczeń MUSI PODAĆ wypełniając quiz 
 • uczniowie wykonują zadania na urządzeniu (telefonie, tablecie, laptopie lub komputerze) z dostępem do Internetu i przeglądarki, gdzie wklejają podany link 
 • uczestnicy po wykonaniu zadań przesyłają formularz klikając końcowy przycisk  
 • każdy uczeń może wykonać zadanie tylko raz 
 • uczestnik przed wykonaniem zadania podaje numer RSPO szkoły oraz – jeśli tak zdecyduje nauczyciel  swoje imię nazwisko i klasę lub indywidualny kod podany przez nauczyciela .  Dane imienne lub opcjonalnie kod są potrzebne jedynie w celu rozpoznania ucznia przez nauczyciela/ szkołę. Decyzja o ewentualnym zakodowaniu i jego formie leży po stronie szkoły. Dla organizatora jest ważne jedynie RSPO placówki) 
 • wykonanie zadania trwa około 30 min (w zależności od możliwości ucznia) 
 • Po ogłoszeniu wyników będzie możliwość wykonania quizu ponownie i sprawdzenia odpowiedzi po jego wykonaniu na stronie Turnieju. 

Turniej odbędzie się w środę 20 marca 2024 w godzinach 08:00 – 21:00 (tylko w tym czasie będą aktywne linki do quizów).  

Po ogłoszeniu wyników będzie możliwe skorzystanie z quizu i przeprowadzenie go już poza konkurencją.

Pytania w quizie ułożone są na podstawie scenariuszy lekcji dostępnych na stronie programu Be.Net: 

Pytania dotyczą zagadnień: 

 • netykiety 
 • bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci 
 • ochrony przed wirusami, wiarygodności w sieci (prawda i fałsz w Internecie) 
 • praw autorskich i plagiaryzmu 
 • wirtualnej rzeczywistości 
 • przeciwdziałania hejtowi i cyberprzemocy 
 • higieny cyfrowej 
 • gamingu 
 • sztucznej inteligencji 

Pytania są dostosowane do grup wiekowych; klasy 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych oraz dla młodzieży licealnej, techników i szkół branżowych. 

Wszystkie pytania mają charakter zamknięty (wybór jednokrotny lub wielokrotny) oraz w częściowo polegają na dedukcji na podstawie materiału graficznego, zdjęciowego lub filmowego. 

Quiz ma charakter edukacyjny. 

Materiał do polecenia do przygotowania się zwłaszcza starszym uczestnikom w zakresie terminologii to “ABC cyberbezpieczeństwa”: https://it-szkola.edu.pl/publikacje,plik,90 

Zgłoszenia szkoły do Turnieju należy dokonać poprzez formularz na stronie: https://benet.edu.pl/turniej/. 

Należy podać: 

 • nazwisko i kontakt do koordynatora 
 • liczbę wszystkich uczniów w szkole* 
 • numer RSPO szkoły (w razie problemu z RSPO prosimy o pilny kontakt mailowy be.net@digitaluniversity.pl). 

Uwaga – bardzo ważne! : w przypadku Zespołu Szkół – należy oddzielnie zgłaszać każdą szkołę w zespole np. tylko podstawową, tylko liceum i tylko branżową i podać w formularzu liczbę uczniów odpowiednio oddzielnie dla każdej z tych szkół.

Formularz jest dosyć szczegółowy ze względu na możliwość otrzymania dodatkowych punktów za inne aktywności poza Turniejem w programie Be.Net 

–  rejestrację nauczycieli w webinariach na platformie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 (należy wypełnić formularz rejestracyjny na platformie, a nie tylko się zalogować – dotyczy wszystkich nauczycieli korzystających z platformy edukacyjnej w danej placówce) . Link do platformyhttps://dte.digitaluniversity.pl/course/benet 

–  korzystanie ze scenariuszy lekcji w programie Be.Net w roku szkolnym 2023/2024: https://benet.edu.pl/scenariusze-lekcji/ oraz https://fundacja.digitaluniversity.pl/digiswiat/ 

Do zdobycia dodatkowych punktów najważniejszy jest jednak  liczny udział uczniów w samym Turnieju.

 • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej w dniu 18.03.24  
 • Przed przystąpieniem do Turnieju należy podać uczniom – uczestnikom właściwy do ich poziomu wiekowego link do formularza Forms (przesłany mailowo po zgłoszeniu w mailu oraz  dostępny na stronie Turnieju) oraz prawidłowy numer RSPO szkoły – będzie konieczny do wpisania i ukończenia turnieju, a także rozpoznania szkoły. 
 • Przekazać uczniom informację o konieczności  lub braku konieczności wpisania imienia, nazwiska i zaznaczenia klasy lub  opcjonalnie kod ucznia podanego przez nauczyciela  – UWAGA! Decyzja o ewentualnym kodowaniu i jego formie leży po stronie szkoły. Organizator nie wymaga wpisania przez uczestników innych danych niż RSPO szkoły. 
 • Wyniki turnieju zostaną ogłoszone na stronie Turnieju do 15 kwietnia 2024 i wysłane szkołom drogą mailową.  
 • Do końca maja przesłane zostaną certyfikaty i  nagrody. 
 • Od 15.04 do końca roku szkolnego linki do quizu zostaną odblokowane i będzie można z nich skorzystać podczas lekcji 

Wykonanie quizu zajmie uczniom około 30 minut. 

UWAGA!!! – W klasach młodszych przeprowadzenie quizu może  potrwać nieco dłużej. W klasach 1-3 szkoły podstawowej nauczyciel może odczytać pytania i puścić materiał filmowy na tablicy multimedialnej lub ekranie.  

 

Należy skontaktować się z Organizatorem Turnieju mailowo: be.net@digitaluniversity.pl 

Aby zwiększyć szanse szkoły na zwycięstwo warto: 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w quizie w Turnieju wynosi 100.  

Im więcej uczestników weźmie udział w quizie, tym większa szansa na zwycięstwo.  

Nie ma znaczenia liczebność szkoły! Liczy się procentowy udział uczestników.    

W całym Turnieju można zdobyć 300 pkt, z czego:

 • 100 pkt  za quiz (mediana szkolnych wyników) 
 • do 100 pkt za zaangażowanie  w programie Be.Net (korzystanie ze szkoleń na platformie edukacyjnej dla nauczycieli i korzystanie z materiałów edukacyjnych w programie Be.Net)
 • do 100 punktów za liczny udział uczniów w Turnieju z całej placówki

Tak. Liczny dział w Turnieju i zdobycie wysokiego wyniku w quizie wiedzy daje możliwość zwycięstwa. 

Aby zdobyć dodatkowe punkty w Turnieju należy:  

Wyniki Turnieju będą liczone będą według wzoru: W= (Lu/(Usz) X100) + m + (SL +PE )

W – wynik całkowity – maksymalnie 300 pkt

Lu – liczba uczniów w Turnieju

Usz – liczba uczniów w szkole 

m – mediana punktów uzyskanych przez szkołę w quizie – maksymalnie 100 pkt.

SL – zweryfikowana deklaracja korzystania ze scenariuszy – 0 lub 50 pkt

PE – zweryfikowana rejestracja na platformie edukacyjnej nauczycieli – 0, 25 lub 50 pkt

W przypadku otrzymania takiej samej sumy punktów w rankingu miejsca przyznane zostaną według wskaźnika zaangażowania szkoły liczonego jako iloraz liczby uczniów biorących udział w quizie do wszystkich uczniów w szkole.

Nagrody zostaną przyznane dla 3 Zwycięskich Szkół, które w rankingu punktów z Turnieju otrzymają najwyższe wyniki. 

Nagrody to granty finansowe w kwocie 2000,00 PLN za I miejsce 1500,00 PLN  za II i III miejsce z przeznaczeniem na działania, inicjatywy lub inne potrzeby placówki mające na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i / lub zakup oprogramowania/ oprzyrządowania w celu doposażenia szkoły  według potrzeb. 

Tak. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w quizie otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w Turnieju Be.Net 2024. 

Ponadto Szkoły, które aktywnie włączą się w cały projekt Be.Net  otrzymają Certyfikat uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego Projektu  Be.Net dla Szkoły Przyszłości 

Fundacja Uniwersytet Dzieci już od 15 lat rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, tak by rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Wiemy, że w procesie uczenia dzieci kluczową rolę odgrywają nauczyciele, dlatego chcemy wspierać także ich edukację.Chcemy pomagać nauczycielom w poszerzaniu horyzontów zarówno za pośrednictwem naszych działań, jak i poprzez wsparcie programu Be.Net. Nauczyciele to bardzo ważna grupa społeczna, która zasługuje na dostęp do innowacyjnych metod edukacji. Doceniamy to, że program Be.Net daje nauczycielom merytoryczne narzędzia do zdobywania wiedzy

z obszarów m.in. nowych technologii. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę inspirującą inicjatywę.

 

Bogusława Łuka, Prezes Fundacji

 

Dowiedz się więcej:

 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/UniwersytetDzieci/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacjauniwersytetdzieci/ 

Linkedin: https://pl.linkedin.com/company/fundacja-uniwersytet-dzieci 

Strona www: https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/ 

BLIK

 

 

„Nowoczesne technologie są dużą częścią naszego życia. Jako firma działająca w tym obszarze widzimy to na każdym kroku. Zdajemy sobie jednak sprawę, że oprócz korzyści, czasami pojawiają się także zagrożenia. Dlatego od wielu lat angażujemy się w inicjatywy, które pokazują, jak bezpiecznie działać w sieci i nie dać się oszukać. Jedną z nich jest właśnie program BE.NET, który uczy właściwych postaw i mądrego poruszania się w internecie. Tym razem wspieramy nauczycieli, którzy każdego dnia poprzez swoją pracę mogą dawać przykład młodszym pokoleniom.”

 

 

Krzysztof Ziewiec, Dyrektor Marketingu i 
PR BLIK

 

Dowiedz się więcej:

 

FB: https://www.facebook.com/blikmobile @blikmobile 

IG: https://www.instagram.com/blikmobile/ @blikmobile 

LI: https://www.linkedin.com/company/blik-payments  

TT: https://twitter.com/BLIKmobile @BLIKmobile 

Mateusz Kacprowski

Mateusz Kacprowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dwóch kierunkach magisterskich- Matematyce oraz Informatyce gospodarczej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki, zarządzania oświatą oraz Master of Public Administration.

Finalista Konkursu Nauczyciel Roku 2022

Nauczyciel na medal 2021

p. Mateusz Kacprowski pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jako nauczyciel matematyki. Od początku pracy w Liceum nauczyciel aktywnie angażuje się w pracę na rzecz środowiska szkolnego jak również wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły.

Jest autorem Innowacji pedagogicznej “Z Matematyką na studia wyższe”, która jest przeznaczona dla uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania matematyki. Powyższa innowacja przyczyniła się do kolejnego sukcesu nauczyciela jakim było uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Kierunek – Innowacja 2021” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 1 miejsce w województwie mazowieckim w kategorii innowacja w szkole ponadpodstawowej za innowację „Z matematyką na studia wyższe”

Innowacja pedagogiczna „Z matematyką na studia wyższe” wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki wyższej realizowanej na kierunkach studiów technicznych i matematyczno-przyrodniczych takich jak: „Algebra liniowa” „Biomatematyka”, czy „Rachunek różniczkowy i całkowy”. Częścią integralną innowacji jest też projekt “”Matematyczni Mistrzowie z Płockiej””, który otrzymał dofinansowanie ze strony Fundacji mBanku.

Pan Mateusz Kacprowski jest pomysłodawcą, współautorem i nauczycielem prowadzącym innowacyjny zespół Matematycznych Mistrzów z Płockiej skupiający uczniów uzdolnionych matematycznie.

Jest również współautorem matematycznego Escape Roomu dla uczniów rozszerzających matematykę – nauka matematyki przez zabawę i zagadki logiczne. Autor projektu „Szkoła Lwowska na Płockiej”, w ramach, którego uczniowie studiowali wiedzę na temat słynnych polskich matematyków, poznali historię szkoły lwowskiej.

Pan Mateusz Kacprowski jest współautorem i organizatorem Powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

W ramach bezpiecznej edukacji cyfrowej realizował projekt „Przystań w sieci”- projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, p. Mateusza Morawieckiego.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Matematyka dla ciekawych świata” organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, uczniowie p. Mateusza Kacprowskiego zajęli II miejsce w rywalizacji szkół biorących udział w XII edycji projektu. Do rywalizacji w jego ramach przystąpiło 58 szkół z całej Polski, w tym szkoły zajmujące czołowe lokaty w tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych Perspektywy

Pan Mateusz Kacprowski pełni również funkcję koordynatora Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

W ramach zadania dofinasowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecka Aktywacja” nauczyciel współtworzył projekt „Second Life”.

W ramach edukacji ekonomicznej nauczyciel aktywnie uczestniczy w projekcie „Złote Szkoły NBP”, otrzymując w latach 2021,2022 certyfikat ambasadora Edukacji Ekonomicznej NBP. ‼W wymienionych latach I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP.

Autor warsztatów „Wstęp do teorii pieniądza w czasie – procent prosty i składany” dla społeczności I LO.

W ramach edukacji ekonomicznej p. Mateusz Kacprowski napisał innowację pedagogicznej „Ekonomia – wiem i rozumiem”, która wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki finansowej, podstawy ekonomii oraz pozwala na dokonywanie elementarnych analiz rynkowych.

Nauczyciel aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Warszawskim czy też Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.