BE.NET

Warsztaty 4.12.23 z Martą Zielonką: GenAI dla nauczycieli_ek – darmowe chatboty w akcji

Zapraszamy na warsztaty z Martą Zielonką w poniedziałek 4 grudnia o 19.30!

GenAI dla nauczycieli_ek – darmowe chatboty w akcji

Data: 4 grudnia 2023 (poniedziałek)

Godzina: 19.30

Program warsztatów:

🔶Przypomnienie i utrwalenie pojęć: uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja
🔶Odpowiedź na pytanie czym są LLM
🔶Wykorzystywanie chatbotów w edukacji
🔶Prezentacja działania narzędzia AI – mocne i słabe strony
🔶Sztuczna inteligencja a etyka

🔶Korzystanie z pomocy asystenta w codziennej pracy

 

Cele:

🔶Zapoznanie uczestników_czek z rozwiązaniach bazujących na wielkich modelach językowych (LLM), opartych na modelach GPT3.5, GPT4 – ChatGPT, chatbot Bing

🔶Przedstawienie zastosowań wyżej wymienionych narzędzi w kontekście edukacji.

🔶Prezentacja mocnych i słabych stron generatywnej sztucznej inteligencji (ang. GenAI), w kontekście modeli językowych

 

Prowadząca:

Nazywam się Marta Zielonka i wierzę w ideę “Giving back!”. Co to oznacza?

Jestem wdzięczna za to, czego mogłam nauczyć się na mojej ścieżce edukacji i chcę się teraz odwdzięczyć dokładając swoją cegiełkę! W rezultacie chętnie biorę udział w wydarzeniach mających na celu przybliżenie technologii, która jest mi bliska nauczycielom_kom, uczniom_nnicom, studentom_kom!

Zawodowo rozwijam się jako Analityk Danych w firmie Kainos.

Naukowo rozwijam się pracując w projekcie Admedvoice na Politechnice Gdańskiej, gdzie w formie eksternistycznej zbieram dobytek naukowy, który mam nadzieję doprowadzi mnie do tytułu doktora. Moje zainteresowania to szeroko pojęta sztuczna inteligencja, bardziej specyficznie: rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji z wykorzystaniem danych medycznych (transkrypcja mowy medycznej na tekst, klasyfikacja emocji z głosu, etykietowanie tekstu o charakterze medycznym, a nawet segmentacja guzków wątroby na zdjęciach tomografii komputerowej). Publikuję artykuły naukowe, które miałam przyjemność przedstawiać na konferencjach w Polsce i za granicą.

 

Więcej o programie: www.benet.edu.pl

Zachęcamy do rejestracji na bezpłatnej platformie edukacyjnej Fundacji Digital University, gdzie odbywają się szkolenia na żywo, nagrania webinarów i warsztatów wraz z materiałami edukacyjnymi – do pobrania i wykorzystania na zajęciach, a także certyfikaty uczestnictwa. Zapraszamy! Użytkownicy platformy otrzymują powiadomienia o kolejnych szkoleniach oraz informacje o działaniach i wydarzeniach w programie: https://dte.digitaluniversity.pl/course/benet

 

🔶🔶🔶🔶🔶

Organizator wydarzenia: Fundacja Digital University

Partner główny: BLIK

Partnerzy: Uniwersytet Dzieci, Demagog

Fundacja Uniwersytet Dzieci już od 15 lat rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, tak by rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać. Wiemy, że w procesie uczenia dzieci kluczową rolę odgrywają nauczyciele, dlatego chcemy wspierać także ich edukację.Chcemy pomagać nauczycielom w poszerzaniu horyzontów zarówno za pośrednictwem naszych działań, jak i poprzez wsparcie programu Be.Net. Nauczyciele to bardzo ważna grupa społeczna, która zasługuje na dostęp do innowacyjnych metod edukacji. Doceniamy to, że program Be.Net daje nauczycielom merytoryczne narzędzia do zdobywania wiedzy

z obszarów m.in. nowych technologii. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tę inspirującą inicjatywę.

 

Bogusława Łuka, Prezes Fundacji

 

Dowiedz się więcej:

 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/UniwersytetDzieci/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacjauniwersytetdzieci/ 

Linkedin: https://pl.linkedin.com/company/fundacja-uniwersytet-dzieci 

Strona www: https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/ 

BLIK

 

 

„Nowoczesne technologie są dużą częścią naszego życia. Jako firma działająca w tym obszarze widzimy to na każdym kroku. Zdajemy sobie jednak sprawę, że oprócz korzyści, czasami pojawiają się także zagrożenia. Dlatego od wielu lat angażujemy się w inicjatywy, które pokazują, jak bezpiecznie działać w sieci i nie dać się oszukać. Jedną z nich jest właśnie program BE.NET, który uczy właściwych postaw i mądrego poruszania się w internecie. Tym razem wspieramy nauczycieli, którzy każdego dnia poprzez swoją pracę mogą dawać przykład młodszym pokoleniom.”

 

 

Krzysztof Ziewiec, Dyrektor Marketingu i 
PR BLIK

 

Dowiedz się więcej:

 

FB: https://www.facebook.com/blikmobile @blikmobile 

IG: https://www.instagram.com/blikmobile/ @blikmobile 

LI: https://www.linkedin.com/company/blik-payments  

TT: https://twitter.com/BLIKmobile @BLIKmobile 

Mateusz Kacprowski

Mateusz Kacprowski jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dwóch kierunkach magisterskich- Matematyce oraz Informatyce gospodarczej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki, zarządzania oświatą oraz Master of Public Administration.

Finalista Konkursu Nauczyciel Roku 2022

Nauczyciel na medal 2021

p. Mateusz Kacprowski pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jako nauczyciel matematyki. Od początku pracy w Liceum nauczyciel aktywnie angażuje się w pracę na rzecz środowiska szkolnego jak również wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły.

Jest autorem Innowacji pedagogicznej “Z Matematyką na studia wyższe”, która jest przeznaczona dla uczniów klas z rozszerzonym programem nauczania matematyki. Powyższa innowacja przyczyniła się do kolejnego sukcesu nauczyciela jakim było uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Kierunek – Innowacja 2021” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – 1 miejsce w województwie mazowieckim w kategorii innowacja w szkole ponadpodstawowej za innowację „Z matematyką na studia wyższe”

Innowacja pedagogiczna „Z matematyką na studia wyższe” wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki wyższej realizowanej na kierunkach studiów technicznych i matematyczno-przyrodniczych takich jak: „Algebra liniowa” „Biomatematyka”, czy „Rachunek różniczkowy i całkowy”. Częścią integralną innowacji jest też projekt “”Matematyczni Mistrzowie z Płockiej””, który otrzymał dofinansowanie ze strony Fundacji mBanku.

Pan Mateusz Kacprowski jest pomysłodawcą, współautorem i nauczycielem prowadzącym innowacyjny zespół Matematycznych Mistrzów z Płockiej skupiający uczniów uzdolnionych matematycznie.

Jest również współautorem matematycznego Escape Roomu dla uczniów rozszerzających matematykę – nauka matematyki przez zabawę i zagadki logiczne. Autor projektu „Szkoła Lwowska na Płockiej”, w ramach, którego uczniowie studiowali wiedzę na temat słynnych polskich matematyków, poznali historię szkoły lwowskiej.

Pan Mateusz Kacprowski jest współautorem i organizatorem Powiatowego konkursu matematycznego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

Jest również pomysłodawcą i współorganizatorem Powiatowego Konkursu Matematycznego im. prof. Stefana Banacha dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

W ramach bezpiecznej edukacji cyfrowej realizował projekt „Przystań w sieci”- projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, p. Mateusza Morawieckiego.

W ramach ogólnopolskiego projektu „Matematyka dla ciekawych świata” organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, uczniowie p. Mateusza Kacprowskiego zajęli II miejsce w rywalizacji szkół biorących udział w XII edycji projektu. Do rywalizacji w jego ramach przystąpiło 58 szkół z całej Polski, w tym szkoły zajmujące czołowe lokaty w tegorocznym rankingu szkół ponadpodstawowych Perspektywy

Pan Mateusz Kacprowski pełni również funkcję koordynatora Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

W ramach zadania dofinasowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecka Aktywacja” nauczyciel współtworzył projekt „Second Life”.

W ramach edukacji ekonomicznej nauczyciel aktywnie uczestniczy w projekcie „Złote Szkoły NBP”, otrzymując w latach 2021,2022 certyfikat ambasadora Edukacji Ekonomicznej NBP. ‼W wymienionych latach I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza uzyskało tytuł Złotej Szkoły NBP.

Autor warsztatów „Wstęp do teorii pieniądza w czasie – procent prosty i składany” dla społeczności I LO.

W ramach edukacji ekonomicznej p. Mateusz Kacprowski napisał innowację pedagogicznej „Ekonomia – wiem i rozumiem”, która wprowadza uczestnika projektu w podstawy matematyki finansowej, podstawy ekonomii oraz pozwala na dokonywanie elementarnych analiz rynkowych.

Nauczyciel aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi takimi jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Warszawskim czy też Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.